• ostale1
 • d01
 • ostale22
 • d09
 • d08

Plan rada

LOVAČKO DRUŠTVO „PONIKVE“ ZAGREB,  II BIZEK 100,  ZAGREB

PLAN  RADA  ZA  2014. godinu

 1. Na temelju potpisanog ugovora s Gradskim poglavarstvom o zaštiti divljači u Parku prirode Medvednica  LD "Ponikve" provoditi će kontinuirano ugovorne obaveze te tijesno surađivati s JU "Park prirode Medvednica" uz posebnu suradnju s Gradskim uredom za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba te Lovačkog saveza Grada Zagreba. Voditi brigu o zaštiti od šumskog požara.
 2. Društvo će voditi stalnu brigu oko održavanja lovno – tehničkih objekata koji se nalaze smješteni u bivšem reviru br. 1 (hranilišta za krupnu i sitnu divljač, osmatračnice, solišta i kaljužišta.)
 3. Potrebno je povremeno punjenje hranom postojećih hranilišta ovisno o klimatskim uvjetima te punjenje solju postojećih solišta i održavanje kaljužišta.
 4. Nabavka potrebne količine kukuruza u klipu, soli, krmiva i eventualno ostalih žitarica te vršiti prihranu divljači, kada to zahtjevaju klimatski uvjeti.
 5. Vlastitim zalaganjem posijati 1 jutro  kukuruza te ostalih poljoprivrednih kultura za prihranu divljači.
 6. Kontrolirano patroliranje u svrhu sprečavanja krivolova i to prema utvrđenoj organizaciji i terminskom planu kao obaveza svih članova Društva i ovlaštenih čuvara PP našega Društva.
 7. U skladu sa odredbama Zakona o lovu te ostalim zakonskim i drugim odredbama društvo će posebno voditi brigu na uklanjanju predatora. Tom prilikom posebnu pažnju posvetiti će akcijama na sprečavanju širenja bjesnoće, uklanjanja lisca i pasa skitnica.
 8. Društvo će se uključiti u sve akcije koje će se provoditi prema programu nadležnog ministarstva, poglavarstva Grada Zagreba, Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, HLS – a te Lovačkog saveza Grada Zagreba.
 9. Društvo će se uključiti u akciju zaštite prirode i očuvanja čovjekovog okoliša, posebno na čišćenju putova, šumskih staza, izvora, vodotoka i ostalih prostora na sakupljanju smeća i glomaznog otpada te uklanjanja ambrozije.
 10. Organizaciono provoditi službu nadzora putem čuvara  PP „Medvednica.“
 11. Posebnu brigu Društvo će voditi na zaštiti ptica pjevica te ostalih zaštićenih ptica te izrada i postavljanje potrebnih kućica za gniježđenje ptica pjevica.
 12. Održavati okoliš našeg Doma  te obavljati sve potrebne radove na uređenju istog.
 13. Izvršavanje obaveza preuzetih temeljem projekta „Čišćenje i zaštita okoliša uređenjem javne površine Ponikve i zelene magistrale“, a posebno sanacija i uređenje pozornice i njezinog okoliša.
 14. Izvršiti prebrojavanje divljači.
 15. Učestvovanje na streljačkoj ligi Grada Zagreba te na ostalim streljačkim natjecanjima kao i proslavi Svetog Huberta i ostalim manifestacijama koje organizira Grad Zagreb, LSGZ i HLS.
 16. Obavezno učestvovanje u radnoj akciji prilikom streljačkih natjecanja.
 17. Korištenja streljane za društvena i međudruštvena natjecanja te izvršiti provjeru oružja, te preuređenje streljane za natjecanja  „lovački“ trap.
 18. Jednom  godišnje zaštita fasade lovačkog doma.
 19. Vršiti edukaciju članstva i ostalih korisnika površina PP „Medvednica“  i brinuti o potpunom izvršenju obaveza iz Programa zaštite divljači na dijelu Parka prirode Medvednica.
 20. Izvršiti društveni edukativni lov na pernatu divljač u nekom lovištu Grada Zagreba.
 21. Na temelju ishođenog Riješenje o izvedenom stanju , a nakon pravomoćnosti istog provesti daljni postupak sada već legaliziranog društvenog doma, izvršiti daljnje pravne radnje upisom vlasništva u za to određenim institucijama. (Katastar)
 22. Nabavka repelenata te edukacija poljoprivrednika za njihovo korištenje.
 23. Da bi navedene Programe rada mogli realizirati potrebno je na vrijeme osigurati financijska sredstva prema točno utvrđenom terminskom planu plaćanja društvene članarine.


Ovaj Plan rada za 2014. usvojen je na  godišnjoj Skupštini održanoj 26. travnja 2014. godine, a njezini posebni zaključci vezani uz rad i djelovanje društva sastavni su dio ovog plana.

za Izvršni odbor predsjednik v.r.

Branko RADIĆ