• ostale1
  • d01
  • ostale22
  • d09
  • d08

Domaći lovci – Naputak

Naputak za popunjavanje zahtjeva za lovačku iskaznicu namijenjen lovcima koji članovima HLS-a postaju direktnim upisom
Zahtjev ispuniti uredno i čitljivo štampanim slovima;
Priložiti dokaz o položenom lovačkom ispitu (uvjerenje, diploma ili potvrda);
- lovci koji su lovački ispit položili pri HLS-u u razdoblju od 01.01.1994.godine do danas nisu obvezni priložiti dokaz o položenom lovačkom ispitu
- svi ostali lovci koji su lovački ispit položili ranije ili u školama izvan HLS-a prilažu kopije dokaza o položenom lovačkom ispitu ovjerene kod javnog bilježnika ili dostavljaju original na uvid;
- članovi koji ne raspolažu dokazom o položenom lovačkom ispitu dužni su prije podnošenja zahtjeva ishoditi zamjensku diplomu prema naputku za izdavanje zamjenske diplome o ranije položenom lovačkom ispitu

Fotografiju formata 3,5 x 4,5 cm nalijepiti na za to označen prostor isključivo tekućim ljepilom (preporuka: fotografija u lovačkom odijelu s kravatom, bez pokrivala za glavu);

Uplatu obavite na:
- Hrvatski lovački savez, Vladimira Nazora 63, 10 000 Zagreb
- žiro račun: HR8423400091100010145

Priložiti potvrdu o uplati
- za uplatu u iznosu od 200,00 kuna ostvaruje se pravo na lovačku iskaznicu, identifikacijsku markicu i osiguranje u slučaju nezgode u lovu

- za uplatu u iznosu od 300,00 kuna član HLS-a ostvaruje se pravo na lovačku iskaznicu i identifikacijsku markicu, osiguranje u slučaju nezgode u lovu, Lovački vjesnik (10 brojeva godišnje na kućnu adresu), besplatne lovnokinološke utakmice IPO i krvni trag i veliki zidni lovački kalendar

NAPOMENA: Lovačka iskaznica vrijedi 5 godina, a za svaku novu lovnu godinu (od 01.04. tekuće godine do 31.03. sljedeće godine) potrebno je imati valjanu identifikacijsku markicu nalijepljenu na poleđini iskaznice do isteka valjanosti iskaznice. Članovima koji su odabrali uplatu od 200,00 kn markica za naredne 4 lovne godine iznosi 150,00 kn te su oni prilikom uplata obavezni u poziv na broj upisati ID broj lovačke iskaznice koji se nalazi s prednje strane ispod imena i prezimena. Lovcima koji su izvršili uplatu od 300 kn automatizmom se na kućnu adresu šalje personalizirana uplatnica za nadolazeću lovnu godinu.

Zahtjeve za članstvo primamo kroz cijelu godinu!
HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ
Vladimira Nazora 63
10 000 Zagreb
Fax. +385 (0)1 48 34 557
E-mail: hls@hls.t-com.hr
www.hls.com.hr

Žiro račun HLS-a: HR8423400091100010145
Devizni račun HLS-a:703000 - 006323, IBAN HR84 2340 0091 1000 1014 5 i SWIFT (BIC Code) PBZGHR2X

HLS nova uplatnica

preuzeto (izvor hls.com.hr) Hrvatski lovački savez